Việt Nam giữ được “tỷ số hoàn hảo” trong phòng, chống dịch Covid-19

go top