TS Trần Công Trục: Tuyên truyền về biển, đảo cần phải hiểu về tính chính danh

go top