Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên biển

go top