Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

go top