Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 250 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

go top