Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng các cơ quan nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

go top