Trung tướng Trịnh Văn Quyết giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Văn hóa nghệ thuật

go top