Trao 3 tấn trang thiết bị y tế tặng Cuba phòng, chống dịch bệnh Covid-19

go top