Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

go top