Tiêm vắc xin đợt đầu tiên cho cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

go top