Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

go top