Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

go top