Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị ADMM-14, ADMM+ lần thứ 7 và các hoạt động liên quan

go top