Thượng tướng Đỗ Căn thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân

go top