Thượng tướng Đỗ Căn thăm gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn

go top