Thượng tướng Đỗ Căn đến thăm, động viên gia đình và thân nhân các cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337

go top