Thượng tướng Đỗ Căn dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang

go top