Thông qua điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Quân chủng Hải quân biên soạn

go top