Tăng cường lực lượng, phương tiện đẩy nhanh công tác cứu hộ tại Trà Leng

go top