Tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào

go top