Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người

go top