Phụ nữ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

go top