Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trò chuyện cùng Trung úy QNCN Nguyễn Ngọc Huy - Một trong năm người may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337

go top