Nhiều điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Tổng cục Chính trị giai đoạn 2014-2019

Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
MB
Airlines
go top