Nhà máy Z176 trao 2.400 khẩu trang kháng khuẩn tặng Báo Quân đội nhân dân

go top