Lực lượng chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3

go top