Lời chúc Tết của Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021

go top