Lễ viếng, truy điệu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

go top