Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà động viên lực lượng cứu hộ và hỗ trợ các gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh

go top