Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid -19 tại BĐBP Hà Tĩnh

go top