Kho J112 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba

go top