Hơn 100 cán bộ, nhân viên quân y tham gia tập huấn lấy mẫu và xét nghiệm phát hiện Covid-19

Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
MB
Airlines
go top