Hội nghị thường niên giữa 2 đơn vị quân đội của Việt Nam và Lào

go top