Hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

go top