Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020

go top