Hành quân xuyên đêm, dốc sức cứu nhân dân gặp nạn

go top