Đoàn cán bộ các tỉnh phía Nam chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển

go top