Đoàn 871, Tổng cục Chính trị làm điểm phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử

go top