Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

go top