Đảng bộ Quân đoàn 3 khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X

go top