Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Singapore

go top