Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga

go top