Đại tướng Lương Cường dâng hương tưởng niệm đồng chí Lương Văn Tri

go top