Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

go top