Chuẩn bị chu đáo, toàn diện các nội dung cho Hội nghị Quân chính toàn quân

go top