Cháy rừng ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã được khống chế

go top