Các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt công tác giao, nhận quân năm 2020

Viettel
PVN
VNPT - Viettalk
MB
Airlines
go top