Bộ trưởng Phan Văn Giang làm việc với Văn phòng Bộ Quốc phòng

go top