Bộ trưởng Phan Văn Giang dự lễ trồng cây tại Quân khu 2

go top