Bộ Quốc phòng tổ chức phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

go top